EN

ส่งต่อความรู้สึก
"รักโลก"
ให้มากขึ้น
ในทุกคำ

“คำ” ที่ส่งตรงจากธรรมชาติแท้ๆ 100%
เติมความรักให้เข้าสู่ร่างกาย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
จากการบริโภคเนื้อสัตว์ ช่วยลดการสร้างมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์
เพียงแค่ทาน OMG Meat

“เบอร์เกอร์ปลา”

ที่อร่อยจนต้องร้อง OMG!

บอกรักตัวเองคำโตๆ ไปกับ เบอเกอร์ Plant Based

เซ็ต “Afternoon Tea”

อาหารทานเล่นเน้นสุขภาพ

Special set Appetizer สุดพิเศษ จาก OMG

“ข้าวผัดปูสุดเฮลท์ตี้”

รักตัวเองให้มากขึ้นในทุกมื้อ ด้วย ingredient

“เค้กปูเบเนดิกต์”

OMG MEAT เนื้อปู Plant Based พร้อมปรุง